Show simple item record

dc.contributor.authorHeuch, Harald Hellstenius
dc.contributor.authorMonsen, Caroline Cecilie Schanke
dc.date.accessioned2019-05-28T10:09:58Z
dc.date.available2019-05-28T10:09:58Z
dc.date.issued2019-05-07
dc.date.submitted2019-05-06T22:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19763
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine factors that influence daily variations in individuals’ task performance. This was measured with a daily diary design. Daily use of self-goal setting is assumed to increase daily task performance, and this relationship can be mediated by selfstrength use, and be moderated by high work pressure. High individual task performance is important in any organization, but especially in high-reliability organizations (HROs), where individual mistakes can have grave consequences. The data is sampled from cadettes at Statsraad Lehmkuhl. During a voyage across the Atlantic, 87 cadets filled out a daily questionnaire for a period of 30 days. Prior to the voyage the cadets also filled out a questionnaire measuring personal characteristics, such as age and sex. The results from the multilevel analysis showed a positive correlation between daily self-goal setting and daily task performance. Furthermore, this relationship was partially mediated by self-strength use, but high work pressure had no moderating effect. The study thus points to self-goal setting as a core factor for increasing daily task performance. To the authors’ knowledge, no previous study has measured daily variations on these variables in the context of an HRO.en_US
dc.description.abstractHensikten med inneværende studie er å undersøke faktorer som påvirker daglige variasjoner i individers oppgaveutførelse. Dette ble målt ved hjelp av en dagbokstudie. Det antas at høy grad av selvmålsetting vil bidra til høy oppgaveutførelse, og at denne sammenhengen medieres ved anvendelse av personlige karakterstyrker og modereres ved opplevelsen av høyt arbeidspress. Opprettholdelse av høy oppgaveutførelse er viktig i enhver organisasjon, men spesielt i høy-reliabilitets organisasjoner (HRO), der individuelle feil kan ha alvorlige konsekvenser. Inneværende studie henter sin data fra seilskipet Statsraad Lehmkuhl. På et seiltokt over Atlanterhavet fylte 87 kadetter fra Sjøkrigsskolen ut daglige spørreskjema over en periode på 30 dager. Før avreise fylte de også ut et spørreskjema som målte generelle personkarakteristikker, som alder og kjønn. Resultatet fra flernivåanalysen viste en positiv sammenheng mellom daglig selvmålsetting og daglig oppgaveutførelse. Videre fremkom det at bruk av karakterstyrker delvis medierer dette forholdet, men høyt arbeidspress viste ingen moderasjonseffekt. Studien fremhever dermed selvmålsetting som en sentral faktor for å opprettholde høy daglig oppgaveutførelse. Til forfatternes kjennskap har ingen tidligere studier undersøkt disse variablenes daglig variasjon i en HRO-setting.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectHROeng
dc.subjectarbeidspresseng
dc.subjectkarakterstyrkereng
dc.subjectdagbokstudieeng
dc.subjectselvmålsettingeng
dc.subjectoppgaveutførelseeng
dc.subjecttask performanceeng
dc.subjectself-goal settingeng
dc.subjectself-strength useeng
dc.subjectwork pressureeng
dc.subjectdaily diary studyeng
dc.titleDaglig bruk av selvmålsetting som forklaring på individuelle daglige variasjoner i oppgaveutførelse. En kvantitativ dagbokstudieeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-05-06T22:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
dc.description.localcodeMAPSYK345
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999eng
fs.subjectcodeMAPSYK345
fs.unitcode17-35-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record