Show simple item record

dc.contributor.authorPuijk, Roeland
dc.contributor.authorUrdal, Elisabeth
dc.date.accessioned2019-06-05T09:16:55Z
dc.date.available2019-06-05T09:16:55Z
dc.date.issued2018
dc.PublishedPuijk R, Urdal, E. Seing på sakte-TV. Norsk Medietidsskrift. 2018;25(02):1-18eng
dc.identifier.issn0804-8452
dc.identifier.issn0805-9535
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/19871
dc.description.abstractNRK har de siste årene fått mye oppmerksomhet rundt sine sakte-TV-sendinger, også kalt «minutt for minutt». Seertallene viser at flere av programmene har hatt høy oppslutning, spesielt reiseprogrammene, som blant annet Hurtigruten og Sommerbåten. Disse seertallene sier imidlertid lite om hvem som ser, hvorfor man ser og hvordan man opplever programmene. Denne artikkelen baserer seg på empirisk materiale fra to ulike studier – én kvantitativ og én kvalitativ. Disse ble gjennomført hver for seg og uavhengig av hverandre, men resultatene er interessante sett i sammenheng da de utfyller hverandre. Studiene viser blant annet at naturen og de nasjonale sentimentene er de viktigste elementene i seererfaringene. Det kommer også frem at seerne opplever sakte-TV på ulik måte. Der de fleste fint kan gå til og fra uten at de føler de går glipp av noe, kan andre bli så oppslukt at de bare må se hva som skjer.en_US
dc.description.abstractNRK (Norwegian Broadcasting Corporation) has received a lot of attention over the past few years regarding its focus on slow TV, also called 'minute by minute' TV. Ratings show that several of the programmes have been successful among the viewers, especially travel programs such as Hurtigruten and Sommerbåten. Ratings, however, say little about who is watching, why they are watching and how they experience the programmes. This article is based on two empirical studies, one quantitative and one qualitative. These studies were conducted separately and independently, but together the results complement each other. Some of the results show that nature in addition to national sentiments are important factors for the viewing experience. The viewers also experience slow TV in different ways. Where most people can have slow TV on in the background, others just have to keep watching.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.rightsAttribution CC BY-NCeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/eng
dc.subjectsakte-TVeng
dc.subjectpublikumeng
dc.subjectNRKeng
dc.titleSeing på sakte-TVeng
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.date.updated2019-03-14T10:13:38Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.0805-9535-2018-02-03
dc.identifier.cristin1593187
dc.source.journalNorsk Medietidsskrift


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution CC BY-NC
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution CC BY-NC