Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSimpson, Haakon Valen Hume
dc.date.accessioned2019-06-06T01:13:12Z
dc.date.available2019-06-06T01:13:12Z
dc.date.issued2019-06-06
dc.date.submitted2019-06-05T22:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19888
dc.description.abstractDenne masteroppgaven i engelsk lingvistikk undersøker hvordan fonemene (lydene) bak ulike grafemer (sammensetninger av bokstaver) påvirker elevers evne til å stave grafemene. Forholdet mellom fonemer og grafemer i engelsk er komplekst. En norsk elev som tilegner seg andrespråklig engelsk bruker ofte fonologiske strategier når ukjente ord skal staves, som eksempelvis å bruke andre engelske grafemer for det samme fonemet, et lignende engelsk grafem for et annet fonem, eller norske grafemer. Denne oppgaven tar for seg åtte ulike fonemer i engelsk og undersøker om de kan utløse forskjellige typer skrivefeil, om noen av dem er tydelig vanskeligere å stave enn andre, og om det er noen synlige mønstre i hva som eventuelt gjør noen vanskeligere å stave enn andre. Data fra CORYL (en samling av nasjonale prøver gjennomført av 12/13-åringer og 15/16-åringer) og en diktatprøve gjennomført i en 10. klasse danner grunnlaget for analysen. Funnene i oppgaven viser at det er stor forskjell i hvor ofte elever feilstaver ulike fonemer. Den tydeligste forklaringen for ulikheten mellom fonemer funnet her var korrelasjonen mellom hvor mange grafem et fonem kan bli stavet med, at jo færre og mer regulere grafemer som utgjør et fonem, dess sjeldnere blir fonemet feilstavet. I tillegg peker noen av funnene mot at det kan være av betydning om fonemet finnes i både førstespråket og andrespråket, eller om det kun finnes i andrespråket. Det kan også hende at elevers feilstavelser som oftest tar formen av et annet grafem som kan tilsvare det tilsiktede fonemet, men disse to indikasjonene trenger et bredere datagrunnlag enn det som foreligger her før konklusjoner kan trekkes.en_US
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectlinguistics
dc.subjectphoneme
dc.subjectESL
dc.subjectphoneme–grapheme correspondences
dc.subjectspelling errors
dc.subjecterror analysis
dc.subjectspelling
dc.subjectgrapheme
dc.subjectSLA
dc.subjectL2
dc.subjectapplied linguistics
dc.titleThe spelling of phonemes - An Error Analysis of Norwegian pupils' L2 English spelling with emphasis on phoneme–grapheme correspondences
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-05T22:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeEngelsk mastergradsoppgave
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.description.localcodeMPENGL
dc.description.localcodeMAHF-LÆFR
dc.description.localcodeZMPHFFAK
dc.description.localcodeENG350
dc.subject.nus711124
fs.subjectcodeENG350
fs.unitcode11-20-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel