Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHanssen, Terje Sandkjær
dc.date.accessioned2019-06-20T00:31:54Z
dc.date.available2019-06-20T00:31:54Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.date.submitted2019-06-19T22:00:19Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20255
dc.description.abstractDenne studien tar for seg hvordan unge voksne vurderer eget personvern på nett, og hva som påvirker disse vurderingene. Med oppgaven ønsker jeg å få en videre forståelse for hva denne «digitale» generasjonen tenker og føler rundt temaet personvern. Dette skal utforskes i lys av tre grupper av aktører: statlige institusjoner, medieplattformer og andre brukere. Jeg skal også ta for meg to case-eksempler: Google Maps og Snapmap. Aldersgruppen 19 til 23 år er valgt med tanke på at de er unge nok til å ha vokst opp med internett og sosiale medier, og gamle nok til å ha reflektert bevisst over egen aktivitet og forhold til personvern på nett over tid. Ved hjelp av 11 kvalitative dybdeintervjuer har jeg utforsket informantenes mediebruk og forståelse for personvern på nett. Prosjektet startet ut med en åpen tilnærming for å undersøke hvordan unge voksne forholdt seg til personvern i sosiale medier. Det benyttes flere teoretiske perspektiv i oppgaven for å forklare funnene. Kontekstuell integritet er en teoretisk personvernsmodell utformet av Helen Nissenbaum som kan brukes til å analysere og forklare hvordan sosiale kontekster, forventninger og normer påvirker hvordan mennesker opplever tillitsbrudd på nett. Andre teorier baserer seg blant annet på Michel Foucaults makt- og kontrollperspektiv om panoptikon.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.title"Prisen å betale" - En studie av hvordan unge voksne forholder seg til personvern på nett.
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2019-06-19T22:00:19Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i medievitenskap
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116
fs.subjectcodeMEVI350
fs.unitcode15-17-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel