Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Ann Kristin Danielsen
dc.date.accessioned2019-06-21T00:31:50Z
dc.date.available2019-06-21T00:31:50Z
dc.date.issued2019-06-21
dc.date.submitted2019-06-20T22:00:08Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20329
dc.description.abstractBeregninger er en viktig del av flere konsepter innenfor kjemi, og for tidligere forskning er det vist at gode matematikkferdigheter kan ses i lys med suksess i kjemi. Derfor er det ønskelig å nyansere forskningen ved å se nærmere på hvordan elever løser beregningsoppgaver i kjemi. Denne studien omhandler derfor elevers handlingsmåter i møte med slike oppgaver. Studien baserer seg på analyser av elevers prøvebesvarelser i programfaget kjemi 2 samt oppgaveintervju ved bruk av videoopptak av elever fra programfaget kjemi 1. Hele utvalget er elever ved videregående skoler i Vest-Norge. Resultater fra studien viser at elevers evne til å løse beregningsoppgaver korrekt henger sammen med kompleksiteten til oppgavene. I tillegg vises det at få feil skyldes slurv, og at de feilene elevene som oftest gjør skyldes ulike bearbeidingsmekanismer som skal føre dem til en løsning, enten om det skyldes å putte tall i en formel, bruke oppgaveopplysninger og transformere til nye tall eller manglende anvendelse av relevant informasjon. I tillegg kommer det fram at elever har en tendens til å løse oppgaver de mestrer med fokus på prosedyre. På bakgrunn av funnene i oppgaven kan det konkluderes med at det ikke alltid er hensiktsmessig at oppgavearbeidet preges av mengdetrening, men at det kan fokuseres på noen gode oppgaver som kan bidra til innsikt og forståelse for elevene. Ved å variere oppgaver, både i typer og i kvantitet er det ønskelig at elevene skal få økt innsikt i hvorfor ulike algoritmer og formler anvendes i beregningene. I tillegg kan studien vise til at det som lærer er viktig å ha en forståelse for de matematikkferdigheter elever tar med seg inn i undervisningen.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleHvordan løser elever i videregående skole beregningsoppgaver i kjemi? En kvalitativ studie av elevers prøvebesvarelser og oppgavebaserte intervjuer
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-20T22:00:08Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i kjemien_US
dc.description.localcodeKJEM399K
dc.description.localcodeMAMN-KJEM
dc.subject.nus752299
fs.subjectcodeKJEM399K
fs.unitcode12-31-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record