Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLund-Tønnesen, Jonas
dc.date.accessioned2019-06-28T00:31:53Z
dc.date.available2019-06-28T00:31:53Z
dc.date.issued2019-06-28
dc.date.submitted2019-06-27T22:00:10Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20499
dc.description.abstractDenne studien tar for seg hvordan digitalisering har foregått i Skatteetaten i tidsperioden 2008-2018. Studien har et organisasjonsteoretisk utgangspunkt og bruker teorien om «utforskning og utnyttelse» fra organisasjonslæring som en linse til å forstå digitalisering. Først beskrives organisasjonsforholdene for utforskning og utnyttelse i etaten, og deretter klassifiseres digitale systemer ut fra samme teori. Datagrunnlaget er intervjuer og dokumenter. Det sentrale empiriske funnet i studien, som vises gjennom organisasjonsforholdene og de digitale systemene, er at digitalisering i Skatteetaten fra rundt 2010 har gått fra å være mer orientert mot utnyttelse til å bli mer orientert mot utforskning. For å forklare denne endringen anvendes instrumentelle og institusjonelle perspektiver. Tolkningen fra perspektivene viser at utviklingen av digitalisering har vært preget av hierarkisk styring, interessemotsetninger, institusjonstrekk og aspekter som foregår utenfor organisasjonen, som teknologisk utvikling.en_US
dc.description.abstractThis study addresses the development of digitization in the Norwegian Tax Administration during the period 2008-2018. The study has an organizational theory starting point and uses the theory of “exploration and exploitation” from organizational learning as a lens to understand digitization. First, the organizational conditions for exploration and exploitation in the agency are described. Second, digital systems are categorized using the theory. The data are interviews and documents. The main empirical finding, which is shown through the organizational conditions and the digital systems, is that digitization in the Tax Administration from around 2010 has changed from being developed more towards exploitation, to being developed more towards exploration. In order to explain this change, instrumental and institutional perspectives are used. The change understood from the perspectives shows that the development of digitization has been characterized by hierarchical control, negotiations, institutional features and aspects outside the organization, such as technological development.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectdigitalisering
dc.subjectexploration
dc.subjectutforskning
dc.subjectutnyttelse
dc.subjectdigitization
dc.subjectexploitation
dc.subjecttax administration
dc.subjectorganizational learning
dc.subjectdigitale systemer
dc.subjectskatteetaten
dc.titleEn etat i balanse - utforskning og utnyttelse for digitalisering i Skatteetaten
dc.title.alternativeAn agency in balance - exploration and exploitation for digitization in the Norwegian Tax Administration
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2019-06-27T22:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel