Show simple item record

dc.contributor.authorLekve, Isak
dc.date.accessioned2020-01-16T07:26:27Z
dc.date.available2020-01-16T07:26:27Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-578-1010-8
dc.identifier.issn2535-3519
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/21289
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler spørsmålet om hvorfor mange unge slutter som elektrikere. Det forsøker den å gi noen svar på ved hjelp av 15 intervjuer og en spørreundersøkelse som ble besvart av 113. Rapporten går så tematisk gjennom en rekke ulike faktorer som anses å kunne ha relevans, men ender på bakgrunn av datamaterialet opp med følgende hovedkonklusjoner: - Mange opplever forventninger om at en skal ta høyere utdanning. - Forventninger til arbeidet blir ikke tilfredsstilt. - Det er trolig at en del med instrumentell arbeidsorientering ikke finner yrket lønnsomt nok, men dataene spriker i sine svar her. Blant de tidligere elektrikerne virker lønn mindre viktig, mens de nåværende elektrikerne opplyser at lønn både er en viktig motivasjonsfaktor for dem, og at de tror det er en sentral grunn til at andre har sluttet. - Mange med en innholdsbasert arbeidsorientering finner ikke yrket interessant nok. - Rigide hierarkier i mange bedrifter gir lite ansvar, selvstendighet og rom for opprykk. - Ledelsen i mange bedrifter er ikke flinke nok til å gi balanserte tilbakemeldinger. - Arbeidsbelastningen er i en del tilfeller for høy. På bakgrunn av dette foreslås primært følgende tiltak: - Mindre rigide hierarkier, flatere strukturer, mer ansvarliggjøring - I forlengelsen av dette bør en også være flinkere til å legge til rette for etter- og videreutdanning - Oppfordre ledelse til å ha en mer balansert dialog med sine ansatte - Bli flinkere til å variere både hvem som er i hvilken arbeidsgruppe, hvem som gjør det tunge arbeidet, og hvem som har ansvar for hva. Skal dette siste gå er en også avhengig av det første punktet.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversity of Bergen. Department of Sociologyeng
dc.relation.ispartofseriesBergen Studies in Sociology; 11/2020en_US
dc.titleHvorfor slutter elektrikerne i faget?eng
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holderCopyright the author.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record