Show simple item record

dc.contributor.authorØstvik, Hanne
dc.date.accessioned2020-01-22T03:40:04Z
dc.date.available2020-01-22T03:40:04Z
dc.date.issued2019-12
dc.date.submitted2020-01-21T23:00:12Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21309
dc.description.abstractFormålet med masteroppgaven er å undersøke elevers praktiserte kritiske tenkning i dialoger der de vurderer informasjon og skal utvikle faglig forståelse. Det er blitt gjort lydopptak av gruppearbeid i en 10. klasse fra en ungdomsskole i Bergensområdet, da de utførte et prosjekt som blant annet hadde som formål å tilrettelegge for kritisk tenkning hos elevene. Det ble plukket ut åtte situasjoner der elevene praktiserer kritisk tenkning. I lys av teori om kjennetegn på kritisk tenkning ble disse analysert nærmere for å finne ut hva som kjennetegner elevenes kritiske tenkningen. Funnene viser at elevene i flere tilfeller stiller kritiske spørsmål der de vurderer innholdet i informasjonen. Kilden til informasjonen blir det derimot aldri stilt spørsmål ved. På bakgrunn av dette blir det diskutert kvalitetstrekk ved elevers praktiserte kritiske tenkning. Funnene viser også at i de fleste situasjonene vurderer og konkluderer elevene på bakgrunn av hva de selv har av kunnskap i situasjonen, uten å undersøke andre kilder. Det foreslås at det i skolens naturfagundervisning bør fokuseres mer på hvordan elevene vurderer kilden til informasjonen.en_US
dc.description.abstractThe objective of this master thesis is to examine what characterizes the practiced critical thinking of pupils and how they evaluate information when developing understanding. The study is based on recordings of 10th grade pupils from a secondary school in Bergen, Norway, working on a project intended to facilitate critical thinking. Eight discussions were analyzed in more detail to find out what characterizes the critical thinking. The findings show that in most situations, pupils evaluate and conclude based on their knowledge of the situation, without examining other sources. Generally, the pupils ask critical questions in which they evaluate the content of information, but do not question the source of the information. Based on this, quality traits are discussed in the pupil’s practiced critical thinking. This suggests that more focus should be placed on how pupils assess the source of the information.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectfaglige dialoger
dc.subjectKritisk tenkning
dc.subjectundervisning
dc.titleElevers kritiske tenkning i faglige dialogeren_US
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-21T23:00:12Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i fysikken_US
dc.description.localcodePHYS399K
dc.description.localcodeMAMN-PHYS
dc.subject.nus752113
fs.subjectcodePHYS399K
fs.unitcode12-24-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record