Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMagnussen, Chris Hagen
dc.date.accessioned2020-06-19T04:44:48Z
dc.date.available2020-06-19T04:44:48Z
dc.date.issued2020-06-19
dc.date.submitted2020-06-18T22:00:26Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22742
dc.description.abstractDenne studien omhandler den politiske beslutningsprosessen som ledet fram etableringen av Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgssektoren (UKOM). Beslutningsprosessen er analysert ved hjelp av et generalisert strømningsperspektiv, og drøftet i lys av tre forklarende organisasjonsteoretiske perspektiver. Kjennetegn ved selve organiseringen og deltakelsesmønstre er gjort rede for, i likhet med hvilke problemoppfatninger og løsningsdefinisjoner de involverte aktørene i prosessen har bragt med seg. Resultatene viser at beslutningsprosessen i store trekk har vært hierarkisk styrt, hvor koplingen mellom prosessens ulike faser har vært relativt tett. Tilgang til beslutningsstrukturen har vært relativt lukket, men en utstrakt bruk av høringer viser at det også har vært innslag av en mer åpen tilgang. I problemstillingen blir det spurt om hvorfor ble UKOM opprettet, når den offentlige utredningen og et flertall av høringsinnspillene til denne ikke tilrådde en slik kommisjon. Denne studien viser at prinsipper om partsstyre, et mulighetsvindu skapt av endringer i politisk ledelse etter stortingsvalget i 2013 og koalisjonsbygging har bidratt til denne etableringen. Oppfatninger om tilsynsmyndighetenes manglende uavhengighet og helsetjenestens uvilje til endring ser også ut til å ha stemplet motstandere av en kommisjon som representanter for en ukultur, noe som har gjort det enklere å avfeie de faglige innspillene mot en etablering. Endelig er det også slik at politisk myndighet ser ut til å ha trumfet faglig kyndighet, hvor særlig statsråd Bent Høies (H) involvering har vært gjennomgripende.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectpartsstyre
dc.subjectekspertifisering
dc.subjectstyring
dc.subjectutredning
dc.subjecthierarki
dc.subjectlegitimitet
dc.subjectlobbyisme
dc.subjectlojalitet
dc.subjecthandlingslogikk
dc.subjectmyndighet
dc.subjectkyndighet
dc.subjectinteressehevding
dc.subjectbeslutningsprosess
dc.subjectfagstyre
dc.subjectpolitikk
dc.subjectbeslutningstaking
dc.subjectekspertutvalg
dc.titleEtablering av UKOM mot alle odds. Om hvordan politisk styring trumfet faglige råd.
dc.title.alternativeEstablishment of UKOM Against All Odds. About How Political Governance Overrides Professional Advice.
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2020-06-18T22:00:26Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel