Show simple item record

dc.contributor.authorKristensen, Joakim Hellumbråten
dc.date.accessioned2020-07-01T06:40:40Z
dc.date.issued2020-07-01
dc.date.submitted2020-06-30T22:00:32Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23152
dc.description.abstractProblematisk bruk av dataspill kan defineres som et mønster av spillatferd som kan negativt påvirke fysisk og mental helse og/eller forstyrre daglige aktiviteter og gjøremål. Et stigende antall studier har pekt på at problematisk bruk av dataspill er negativt knyttet til søvn. Grunnet de pågående debattene om konseptualiseringen av problemspilling, samt en økning i empirisk data de siste årene, er det behov for en oppdatert forening av kunnskapen om helseutfallene assosiert med problematisk bruk av dataspill. I lys av dette, ble det i denne studien gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang og metaanalyse i tråd med PRISMA-retningslinjene, for å samle den tilgjengelige kunnskapen om søvnkarakteristikkene hos problemspillere og for å kvantifisere styrken i det potensielle forholdet mellom problematisk bruk av dataspill og søvnproblemer. Primærsøket ble gjennomført i januar 2020 i databasene Medline, Embase, Web of Science, PsycINFO, and Google Scholar, og resulterte i 21 studier som møtte inklusjonskritteriene. Samlet sett viser resultatene fra litteraturgjennomgangen og meta-analysene at problematisk bruk av dataspill er negativt assosiert med søvnlengde og søvnkvalitet, og at problemspillere har økt sannsynlighet til å rapportere søvnproblemer. Resultatene er diskutert i lys av deres begrensninger og deres implikasjoner for videre forskning.en_US
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectSøvn
dc.subjectMetaanalyse
dc.subjectSøvnproblemer
dc.subjectGaming
dc.subjectSystematisk litteraturgjennomgang
dc.subjectDataspill
dc.subjectDataspillavhengighet
dc.titleProblematic gaming and sleep: A systematic review and meta-analysis
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-06-30T22:00:32Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK360
dc.description.localcodeINTL-MN
dc.description.localcodeINTL-SV
dc.description.localcodeINTL-MED
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.description.localcodeINTL-KMD
dc.description.localcodeINTL-PSYK
dc.description.localcodeINTL-JUS
dc.description.localcodeINTL-HF
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK360
fs.unitcode17-35-0
dc.date.embargoenddate2021-06-16


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record