Show simple item record

dc.contributor.authorChristensen, Dag Arne
dc.contributor.authorArnesen, Sveinung
dc.contributor.authorMidtbø, Tor
dc.date.accessioned2020-08-06T08:33:46Z
dc.date.available2020-08-06T08:33:46Z
dc.date.issued2019
dc.PublishedChristensen DA, Arnesen S, Midtbø T. Påvirker innvandringsscenarier nordmenns holdninger til innvandrere? Et surveyeksperiment. Tidsskrift for samfunnsforskning. 2019;60(2):123-139eng
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.issn1504-291X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23495
dc.description.abstractEr nordmenns forventninger om størrelsen på fremtidig innvandring med på å påvirke deres holdninger til innvandrere? Eksperimenter fra USA viser at eksponering for framskrivninger der den hvite delen av befolkningen ender opp i mindretall, bidrar til å redusere toleransen overfor minoriteter og innvandrere. Med bakgrunn i framskrivninger av den norske befolkningssammensetningen gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB), spør vi om en tilsvarende tendens også gjelder blant nordmenn. Vår analyse er basert på et surveyeksperiment der respondentene eksponeres for ulike innvandringsscenarier fram mot 2060. Resultatene tyder på at en økning i predikert innvandring er med på å overbevise respondentene om at innvandrere misbruker de sosiale velferdsordningene. På andre områder enn offentlig velferd, som betydningen for norsk kultur, samfunnstrygghet, og innvandrernes rettigheter på arbeidsmarkedet, finner vi derimot ingen tydelige effekter av innvandringsframskrivningene.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.rightsAttribution-NonCommercial CC BY-NCeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/eng
dc.titlePåvirker innvandringsscenarier nordmenns holdninger til innvandrere? Et surveyeksperimenteng
dc.title.alternativeDo immigration scenarios influence Norwegians’ attitudes towards immigrants? A survey experimenteng
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.date.updated2020-01-03T12:05:42Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2019-02-01
dc.identifier.cristin1722019
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial CC BY-NC
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial CC BY-NC