Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Lars Øivindeng
dc.date.accessioned2007-09-25T08:43:30Z
dc.date.available2007-09-25T08:43:30Z
dc.date.issued2007eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/2377
dc.description.abstractDenne oppgaven har som mål å utføre en analyse av endringene i den offentlige oppfatningen av begrepet frihet. Oppgavens problemstilling reiser spørsmål om hvorvidt et økende søkelys på sikkerhet fører til et press på, og en utvikling av frihetsforståelsen. Analysen tar utgangspunkt i en modell for rammeverket av en liberal oppfatning av frihet, og terroraksjonene i New York i september 2001. Ut ifra dette undersøkes det om aksjonene kan ha ført til en dreining i den offentlige diskursen når det gjelder de aktuelle begrepene. Metoden som er benyttet til dette formålet har vært kvalitativ og fortolkende. Oppgaven søker å forklare hvordan frihetsbegrepet har utviklet seg og blitt oppfattet i forhold til andre begreper, med en relativt utfyllende gjennomgang av historisk teori opp til og med rettsstatsparadigmet. Denne gjennomgangen utgjør bakgrunnen for oppgavens første del, som presenterer et rammeverk for forståelsen av frihet. Med utgangspunkt i den presenterte modellen tar oppgaven videre for seg oppfatningen av frihet slik den er forstått i dagens offentlige diskurs, eksemplifisert med skriftlige rapporter. Hovedvekten er lagt på norske forhold, men dette forstås ut i fra det internasjonale aspektet bakteppet aksjonene i New York utgjorde. Denne delen tar i hovedsak for seg tiltak og tilpasninger som er gjort i etterkant av september 2001, men analysen av norske forhold ser også på rapporter utgitt en tid før dette tidspunktet. Avslutningen er en hermeneutisk analyse av den offentlige diskursen av oppfatningen av frihet. Dette blir sett i forhold til det rammeverket som ble presentert i første del av oppgaven, og rapportene blir avslutningsvis definert i forhold til rammeverket ved hjelp av den hermeneutisk analysen. Undersøkelsen ender ikke opp med et entydig svar når det gjelder oppfatning eller utvikling av frihetsbegrepet. Det viser seg å eksistere relativt klare forskjeller i oppfatningen av begrepet og dermed hvilke tiltak som er egnede, selv innenfor rammene av rettsstaten. Konklusjonen er likevel at det eksisterer et visst press i forhold til autonomi og et individuelt mulighetsrom, som er grunnleggende elementer i oppgavens definisjon av frihet.no_NO
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleNødvendigheten av frihet og behovet for beskyttelse. Den historiske oppfatningen av individuell frihet, og den offentlige diskursen etter 11. september 2001nob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Sammenlignende politikk: 241nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record