Show simple item record

dc.contributor.authorLopez, Paulina Isabeleng
dc.date.accessioned2010-09-13T12:44:24Z
dc.date.available2010-09-13T12:44:24Z
dc.date.issued2009-12-04eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4163
dc.description.abstractI denne oppgaven skal jeg analysere valget av hovedsamarbeidsland til bistandsprogrammet Olje for Utvikling. Med opprettelsen av Olje for Utvikling (OfU) i 2005 ble all petroleumsbistand samlet under ett program og tillagt ambisiøse målsetninger. Der den tradisjonelle petroleumsbistanden i stor grad ble konsentrert omkring ressursforvaltning skal OfU i større grad integrere et bredere institusjonelt rammeverk. Under rammeverket av godt styresett skal bistanden også øke mottakernes forvaltning av miljø- og finansdimensjonen i sektoren. All bistand er i utgangspunktet motivert ut fra altruistiske motiver, likeså Olje for Utvikling. Norske myndigheter har et rikt utgangspunkt for å bistå land som opplever lav økonomisk vekst, som har problemer med å håndtere de økonomiske problemene som ofte oppstår som følge av oljens kjennetegn på varemarkedet, og som ønsker å få en mer positiv vekst som følge av rikholdige petroleumsressurser. Derfor er formålet til Olje for Utvikling å heve og styrke forvaltningen av petroleumssektoren i mottakerlandene etter godt styresettprinsipper. Forventningen er at bistanden på lang sikt skal bidra til å endre en negativ samfunnsutvikling i en positiv retning. Selv om bistanden er basert på et tillitsforhold mellom partene stilles det vilkår til mottakerne. I denne oppgaven analyserer jeg om valget av hovedsamarbeidsland i programmet i praksis samsvarer med vilkårene for valg av hovedsamarbeidspartnere, og om formålene med bistanden slik de stadfestes i intentensjonsavtalen mellom partene samsvarer med formålene som lå til grunn for opprettelsen av programmet.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectPetroleumsbistandnob
dc.subjectRessursforbannelsenob
dc.subjectUtviklingnob
dc.subjectPetroleumnob
dc.titleOlje for Utvikling. En analyse av norsk petroleumsbistandnob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeSAMPOL350
dc.description.localcodeMASV-SAPO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Sammenlignende politikk: 241nob
fs.subjectcodeSAMPOL350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record