Show simple item record

dc.contributor.authorRørlien, Siljeeng
dc.date.accessioned2011-03-03T08:55:38Z
dc.date.available2011-03-03T08:55:38Z
dc.date.issued2010-12-06eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4544
dc.description.abstractMobiltelefon og internett opnar for nye inntrykk, og fører til større moglegheiter til auka kommunikasjon. Samstundes fører verktøya med seg sut for at aspekt ved samfunn skal endre seg i for stor grad. På Zanzibar har det tradisjonelt vore praktisert kjønnssegregering. Dette er på mange måtar framleis eit ideal. Eg argumenterar for at kjønnsrelasjonar er i endring, og at mobiltelefonen er med på å påverke desse endringane. Med mobiltelefonen opnar det seg eit rom, kor kvinner og menn kommuniserer på andre måtar enn norma tilseier, dette gjeld særskilt ved bruk av tekstmeldingar. Teknologien verkar trugande på kultur og religion, på grunn av auka kommunikasjon mellom jenter og gutar, men og på grunn av tilgang til pornografi gjennom internett. Mobiltelefon og internett kan også inngå i religiøs praksis, til dømes gjennom bruk av religiøse tekstmeldingar. På Zanzibar har det med desse reiskapane oppstått nye måtar å protestere mot styresmaktene på. Den sosio-kulturelle konteksten verkar inn på bruken av denne teknologien, på same måte som teknologien verkar inn på brukarane.no_NO
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectKjønnnob
dc.subjectZanzibarnob
dc.subjectTeknologinob
dc.subjectModernitetnob
dc.titleNye rom for kommunikasjon, inntrykk og meiningsytring. Ei studie av internett og mobiltelefonen sin innverknad i Zanzibar bynob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Sosialantropologi
dc.description.localcodeSANT350
dc.description.localcodeMASV-SANT
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social anthropology: 250eng
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Information and communication technology: 550::Telecommunication: 552eng
fs.subjectcodeSANT350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record