Show simple item record

dc.contributor.authorJohannessen, Reidun Elin
dc.date.accessioned2011-05-16T07:18:04Z
dc.date.available2011-05-16T07:18:04Z
dc.date.issued2011-03-13eng
dc.date.submitted2011-03-13eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4769
dc.description.abstractThis master paper describes the findings of a qualitative research study examining teacher's use of social web for their own professional development. Semi-structured interviews and electronic dialogues were conducted from informants and participants on the website del&bruk" (d&b). A content analysis of electronic dialogues was conducted to confirm the findings. Finding show that teachers in secondary education who participate in del&bruk" use the page frequently to share ideas and practical ways of using digital resources in class. They are interested in giving information about digital resources they have used in class and are engaged in giving their reasons for the use of different digital media. The focus in the discussions is primarily technical and the participants have less focus on analysis or reflection connected to their own or other teacher's practices. It looks as if the participants to a lesser degree challenge each other's practices. There is less focus on digital didactical discussions, and teachers partly point to targets for learning when they have discussions on how they have used different digital resources in class. Del&bruk" makes room for critical suggestions and ethical discussions, but the discussions are attached to the general use of different digital resources in teaching. Informants clearly feel that del&bruk" is a community of practice, and findings illustrates that teachers use a variation of different social media for their own professional development where "del&bruk" is one of this essential medias. Reporting of this data may assist in forming a deeper understanding of teacher's use of social web for their own professional development.en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven beskriver funn fra en kvalitativ studie der mål har vært å studere lærere sin bruk av sosial web for egen profesjonell utvikling. Sem-strukturert intervju og elektroniske diskusjoner er samlet inn fra websiden "del&bruk" (d&b) for å identifisere funn. Innholdsanalyse av elektroniske diskusjoner er gjennomført for å bekrefte funn. Funn viser at lærere i videregående opplæring som er deltaker på "del&bruk" aktivt bruker denne websiden til å dele tips og triks knyttet til bruk av digitale ressurser i klasserommet. De er opptatt av å informere og begrunne bruk av ulike digitale ressurser i klassen, men fokus i diskusjonene er primært på teknisk bruk. Deltakerne har mindre fokus på analyse og refleksjon som gjelder egen eller andres undervisningspraksis, og det kan se ut som om deltakerne i liten grad utfordrer hverandres praksis. Det er lite fokus på digitale didaktiske drøftinger og det kan se ut som om lærere skiller mellom IKT og didaktikk. Lærere reflekterer i liten grad rundt bruken av digitale ressurser for å nå kompetansemål i fag. "Del&bruk" gir rom for kritiske innspill og etiske drøftinger, men drøftingene knyttes til generell bruk av ulike digitale ressurser i undervisingen. Begge informantene opplever klart at "del&bruk" et praksisfellesskap, og funn viser at lærere bruker et spekter av ulike sosiale medier for utvikling av egen profesjon der "del&bruk" er et av disse sentrale mediene. Rapportering fra disse dataene vil kunne være en støtte til å forme en dypere forståelse av hvordan lærere i bruker sosial web i egen profesjonell utvikling.en_US
dc.format.extent3325245 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectDel&bruknob
dc.subjectProfesjonell utviklingnob
dc.subjectLærerenob
dc.titleLærere sin bruk av sosial web. "Del&bruk" - en møteplass for profesjonell utvikling?eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.degreeMaster i Pedagogikk, IKT-basert
dc.description.localcodePED396
dc.description.localcodeMAPS-PEDIK
dc.subject.nus724112eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280eng
fs.subjectcodePED396


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record