Show simple item record

dc.contributor.authorØstvold, Marieeng
dc.date.accessioned2011-05-20T09:21:34Z
dc.date.available2011-05-20T09:21:34Z
dc.date.issued2011-02-01eng
dc.date.submitted2011-02-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4777
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler trolldom og magi i Sør-Afrika, nærmere bestemt Soweto. Empirien for dette prosjektet er en analyse av dokumentarromanen Madumo, a man bewitched. Boken er utgitt og skrevet av sosiologen Adam Ashforth, og handler om Madumo som er blitt forhekset og anklaget for å ha forårsaket sin mors død med trolldomskunster. Fokuset for denne oppgaven kan beskrives som en fenomenologisk vinkling, hvor forskningsspørsmålene er basert på hvordan menneskene i Soweto opplever en magisk virkelighet, og de sosiale relasjonene er viktige faktorer. Siden oppgaven tar for seg tekstanalyse er diskursanalyse og hermeneutikk også relevant. Her er struktur av begreper, samt tolkning og fortolkning av disse sentralt. Med kolonisering ble trolldom til en viss grad kriminalisert, og dette tilsier at man ikke kan bli dømt for å utføre skadevoldende magi. Med dette ble det introdusert en type lovgivning som vi finner i Europa på 1700-1800-tallet. Samtidig finner vi sekulariseringstesen, som antar at trolldom vil dø ut med vestlig utdannelse og vitenskap. Med slik lovgiving ble trolldom tvunget i mer "private spor", og man ser en økende grad av selvtekt. Det er en oppfatning at trolldomsanklager har eskalert i Sør-Afrika etter presidentvalget i 1994, og noe av mitt teoretiske bakteppe tar for seg opphav og utvikling av anklager. En av hovedtesene har vært "stress-teorien" til Alan Macfarlane, men også ryktespredning og sladder som er diskutert av Bente Gullveig Alver har også vært sentralt. Et relevant fokus i denne sammenhengen er plassering av skyld og en antakelse om at ingenting skjer tilfeldig. Med disse tesene og utgangspunkter for trolldomsanklager, har fenomenet i Sør-Afrika vært sammenlignet med hekseprosesser i Europa og Norge i tidlig nytid. Her er oppfatningen om at endringer i sosial struktur, økonomi og mobilitet kan være med på å bidra til økende mistanke og anklage om trolldom. Dette aspektet kan videre knyttes til demokrati, modernisering, slutten på apartheidregimet og HIV/AIDS i Sør-Afrika.en_US
dc.format.extent428719 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleTrolldom i Sør-Afrika. en kulturvitenskaplig analyse av dokumentarboken Madumo, a man bewitched.eng
dc.typeMaster thesis
dc.description.degreeMaster i Kulturvitenskap
dc.description.localcodeMAHF-KUVI
dc.description.localcodeKUVI350
dc.subject.nus713412eng
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Cultural science: 060
fs.subjectcodeKUVI350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record