Show simple item record

dc.contributor.authorTotland, Trudi Anda
dc.date.accessioned2011-08-08T09:20:40Z
dc.date.available2011-08-08T09:20:40Z
dc.date.issued2011-05-16eng
dc.date.submitted2011-05-16eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4863
dc.description.abstractThe aim of the study is to investigate the relationship between the requirements for kindergarden skills and the real expertise of these leaders. The study has a qualitative design. From a hermeneutical approach I conducted interviews with a selection of kindergarden managers. The theoretical basis for the study is learning theory, organization and competence. Contributions from; Dreyfus og Dreyfus (1986), Senge (1999), Jacobsen og Thorsvik, (2002), Strand (2007), Nordhaug (2004), Lai (2004), Jensen (2002), and Gotvassli (2006) is central. The findings of the study indicate that there is considerable distance between the requirements for the competence managers are experiencing in their work and the skills they actually have. Particularly it applies to continue administrative and strategic functions, where the challenges are more challenging and comprehensive than what the national policy documents and pre-school education adds up to. One consequence of this is that managers often do not have the time and energy to actively use the educational skills they prosess. The study also suggests that local authorities do little to the systematic development for managers. The knowledge measures that are implemented for kindergarden leaders, build to a small extent on the individual needs analysis. Competence measures bear more the character of individual courses and conferences initiated by the state or municipality. Kindergarden managers also tend to give priority to accessibility and personal care and this results in little priority to their own competence. The material shows a potential for the development of skills through observation and reflection in an organized leaders network. An essential prerequisite for effective capacity building within such collegial network, is adapting to the challenges they experience in their kindergardens. Well-functioning network seems to be dependent on a stable network management that provides for the systematic preparation, implementation and follow-up network meetings.en_US
dc.description.abstractMålet for studien er å undersøke forholdet mellom krav til barnehagestyreres kompetanse og den reelle kompetansen disse lederne innehar. Studien har et kvalitativt design. Ut fra en hermeneutisk tilnærming er det gjennomført dybdeintervju med et utvalg barnehagestyrere. Det teoretiske utgangspunktet for studien er teori om læring, organisasjoner og kompetanseutvikling. Sentralt her står bidrag fra Dreyfus og Dreyfus (1986), Senge (1999), Jacobsen & Thorsvik (2002), Strand (2007), Nordhaug (2004), Lai (2004), Jensen (2002) og Gotvassli (2006). Funnene i studien tyder på at det er vesentlig avstand mellom de krav til kompetanse styrerne erfarer i sitt arbeid, og den kompetansen de reelt innehar. I særlig grad gjelder dette administrative og strategiske funksjoner der utfordringene er mer utfordrende og omfangsrike enn hva nasjonale styringsdokumenter og førskolelærerutdanningen legger opp til. En konsekvens av dette er ofte at styrerne ikke har tid og overskudd til å ta aktivt i bruk den pedagogiske kompetansen de besitter. Studien tyder også på at kommunene i liten grad legger opp til systematisk kompetanseutvikling for styrerne. De kompetansetiltak som iverksettes for barnehageledere, bygger i liten grad på individuelle behovsanalyser. Kompetansetiltakene bærer mer preg av enkeltstående kurs og konferanser initiert av stat eller kommune. Barnehagestyrerne tenderer samtidig til å prioritere tilgjengelighet og personalomsorg så høyt, at de i liten grad prioriterer egen kompetanseutvikling. Materialet viser et potensial for utvikling av styrernes kompetanse gjennom observasjon og refleksjon i organiserte styrernettverk. En vesentlig forutsetning for reell kompetanseheving innenfor slike kollegiale nettverk, er tilpassing til de utfordringer den enkelte styrer opplever i sin barnehage. Velfungerende nettverk synes derfor å være avhengig av en stabil nettverksledelse som står for systematisk forberedelse, gjennomføring og oppfølging av nettverkssamlingene.en_US
dc.format.extent921852 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectBarnehagestyrerenob
dc.subjectKompetansenob
dc.subjectLedelsenob
dc.titleBarnehagestyreren på stram line - En studie av kompetansekrav til barnehagestyrereeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.degreeMaster i Pedagogikk
dc.description.localcodePED395
dc.description.localcodeMAPS-PED
dc.subject.nus724112eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280eng
fs.subjectcodePED395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record