• Faglege identitetsforhandlingar i ein fleirstemmig norsklærarrøyndom 

      Halvorsen, Øyvind Wiik (Journal article; Peer reviewed, 2021)
      Denne artikkelen legg eit dialogisk og sosiokulturelt perspektiv til grunn for å undersøkje tilhøvet mellom fagleg identitet og læraraktørskap (teacher agency). Eitt intervju med ein norsklærarar i vidaregåande skule vert ...