• En kritisk diskursanalyse av barnehagelæreres profesjon 

      Jacobsen, Marianne Slethei (Master thesis, 2019-12-17)
      Denne studien undersøker hvilke diskurser som dominerer i beskrivelsen av barnehagelærerprofesjonen i et utvalg politiske dokumenter. Disse dokumentene er; to Meldinger til Stortinget; St. Meld. Nr. 24. (2012-2013). ...