• Sjølvstendige småbarn - i læreplan og pedagogisk praksis 

      Holme, Frida Marlen Dingsøyr (Master thesis, 2023-05-15)
      Eit heilt sentralt ideal i den færøyske kulturen er å vere individualist, og på samfunnsnivå ser ein ei utvikling frå kollektive til individuelle verdiprioriteringar som legg eit aukande press på enkeltmenneske sitt ...