• Motivasjon for å fullføre utdanning 

      Gulestøl, Maria (Master thesis, 2017-06-30)
      Rapporter har vist at mye av frafallet ved barnehagelærerutdanningen skjer i løpet av første året i utdanningen. Med utgangspunkt i disse rapportene, egne erfaringer som barnehagelærerstudent og motivasjonsteori ønsket jeg ...