• Infodemi og pandemisk risikopersepsjon 

      Krumsvik, Rune Johan; Skaar, Øystein Olav (Journal article; Peer reviewed, 2022)
      Subkulturer som finner fellesskap gjennom konspirasjonsteorier, kan forklare noe av den pågående vaksinemotstanden internasjonalt. For fremtidig kriseberedskap blir det viktig å kartlegge hvordan digitalt utenforskap spiller ...