Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVigrestad, Hallvarden_US
dc.date.accessioned2012-06-13T09:07:39Z
dc.date.available2012-06-13T09:07:39Z
dc.date.issued2011-05-20eng
dc.date.submitted2011-05-20eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5833
dc.description.abstractNorge har et velfungerende velferdssystem og de fleste helsetjenestene er offentlig finansiert. Hensikten med dette systemet er å sikre befolkningen lik tilgang til helsetjenester uavhengig av betalingsevne, og dermed hindre sosiale ulikheter. Studier fra andre land viser at økte egenandeler fører til økt prissensitivitet blant visse brukere, avhengig av deres sosiodemografiske bakgrunn. Målet med denne undersøkelsen var å se nærmere på holdninger til betaling av legemidler blant legemiddelbrukere som bruker legemidler på blå resept, og undersøke hvordan dagens system for egenbetaling oppfattes. Ett hundre personer over 40 år som brukte minst tre legemidler på blå resept, ble rekruttert fra fire ulike apotek i Oslo og Bærum. Femtiseks menn og 44 kvinner deltok, og gjennomsnittsalderen var 70 år. Undersøkelsen ble gjennomført som et personlig intervju med bruk av et strukturert spørreskjema. Spørsmålene i skjemaet var utformet for å kartlegge deltakernes bakgrunn og deres holdninger og oppfatning av betaling av legemidler Femtini prosent av deltakerne syntes prisen på legemidler i Norge er for høy, mens 62 % svarte nei på spørsmålet om hvorvidt de syntes å ha store utgifter til legemidler. Det var de yngste deltakerne, de med lavest husholdningsinntekt og de som ikke var i arbeid, som syntes dette i større grad enn de andre. Deltakerne hadde et positivt syn på dagens blåreseptordning. Syttito prosent mente at beløpet de betaler i egenandel for legemidler på blå resept er greit, og 73 % var enig eller svært enig i påstanden om at dagens system for betaling av legemidler på blå resept fungerer godt. Åtte deltakere sa at de noen ganger venter med å hente ut legemidlene de får på blå resept på grunn av beløpet egenandelen utgjør. Videre oppga 14 deltakere at de ville redusert sitt forbruk av helsetjenester som inngår i frikortordningen dersom frikortgrensen ble doblet i forhold til dagens beløp. På samme måte som nevnt tidligere, var også arbeidssituasjon og inntekt avhengige faktorer til dette spørsmålet. Studien viser at de fleste deltakerne syntes systemet for blåresept fungerer godt. Samtidig viste det seg at deltakerne med lav inntekt var en utsatt gruppe for flere problemstillinger som ble lagt frem for deltakerne. På samme måte har inntekt også vist seg å være en avhengig faktor i andre studier som omhandler økning i betaling av egenandeler. Selv om materialet i denne studien er noe begrenset, indikerer resultatene at en økning i egenandelen også kan få konsekvenser for legemiddelbrukere i Norge.en_US
dc.format.extent1210835 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectFarmasieng
dc.subjectpharmaceuticseng
dc.titleLegemiddelbrukeres holdninger til betaling av legemidler på blå resepten_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.localcodeFARM399/05H
dc.description.localcodeMATF-FARM
dc.subject.nus737101eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Pharmacology: 728eng
fs.subjectcodeFARM399/05H


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel