Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrøndbo, Inga Aftreten_US
dc.date.accessioned2012-06-13T09:15:52Z
dc.date.available2012-06-13T09:15:52Z
dc.date.issued2011-05-20eng
dc.date.submitted2011-05-20eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5835
dc.description.abstractUheldige hendelser som følge av feil legemiddelbruk forårsaker årlig et betydelig antall dødsfall, invalidiserende skader og ekstra liggedøgn i sykehus. Halvparten av hendelsene kan forebygges. En stor andel feil skjer ved forskrivning av legemidler i sykehus fordi legen har feil eller mangelfulle opplysninger om pasientens nåværende legemiddelforskrivning og - bruk. Å ta opp en grundig legemiddelanamnese ved innleggelse på sykehus er derfor viktig for å forhindre slike feil. Det overordnede målet med masteroppgaven er å bidra til å forbedre prosessen opptak av legemiddelanamnese i Helse Vest. Masteroppgaven består av tre deler. Del én er en kartlegging og dokumentanalyse av skriftlige rutiner for opptak av legemiddelanamnese fra et utvalg helseforetak. Del to er en observasjonsstudie fra akuttmottaket ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) som undersøker hvordan prosessen opptak av legemiddelanamnese foregår der. Del tre er et samarbeid med prosjektet "Riktigere legemiddelanamnese", som er del av kvalitetssatsningen i Helse Vest sitt pågående prosjekt Legemidler og pasientsikkerhet (LOP). Det er i denne delen utformet et forslag til standardisert skjema til bruk ved opptak av legemiddelanamnese i Helse Vest. Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i resultater fra dokumentanalysen utført i masteroppgavens første del. Innholdet i de ti skriftlige rutinene som inngikk i dokumentanalysen var i stor grad likt og bestod av hovedkategoriene A) Formelt ansvar og forankring, B) Utførelse / framgangsmåte, C) Informasjonskilder og D) Innhold i legemiddelanamnese. I observasjonsstudien inngikk 98 legemiddelanamneser tatt opp av 55 ulike leger. Opptak av og innhold i legemiddelanamnesen varierte fra lege til lege. En felles strukturert tilnærming manglet. Samstemming av innhentede legemiddelopplysninger ble sjelden foretatt. Hovedfokus var på reseptbelagte legemidler og bruk av spesifikke preparater ble sjelden etterspurt. Utarbeidelsen av det standardiserte skjemaet i del tre foregikk fortløpende i perioden, og forslaget bestod tilslutt av et følgeskjema for prosessen med tilhørende sjekkliste. Det er behov for en standardisering av prosessen opptak av legemiddelanamnese i akuttmottaket ved HUS. Et mulig tiltak er å implementere følgeskjema for prosessen med tilhørende sjekkliste, tilsvarende de som er utarbeidet i prosjektet "Riktigere legemiddelanamnese" i samarbeid med denne masteroppgaven.en_US
dc.format.extent4581051 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectFarmasieng
dc.subjectpharmaceuticseng
dc.titleOpptak av legemiddelanamnese ved innleggelse på sykehusen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.localcodeFARM399/05H
dc.description.localcodeMATF-FARM
dc.subject.nus737101eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Pharmacology: 728eng
fs.subjectcodeFARM399/05H


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel