Show simple item record

dc.contributor.authorEikeland, Ingunnen_US
dc.date.accessioned2012-06-14T10:57:48Z
dc.date.available2012-06-14T10:57:48Z
dc.date.issued2012-02-06eng
dc.date.submitted2012-02-06eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5846
dc.description.abstractBakgrunn: To bygg i Helse Bergen HF, Sentralblokka (1983) og Parkbygget (2008) gir konteksten i studiet. Sentralblokka står for ein arkitektur som sikrar rasjonelle driftsøkonomiske hensyn, der funksjonsanalyser blei brukt. Romma blei laga for arbeidet som skulle finne stad i desse. Parkbygget står for ein pasientfokusert arkitektur, der pasientbehova var styrande for formprinsippa og der romma skal understøtte pasientbehov. Målet med studiet er å auka kunnskapen om kva som ligg av pasientomsorg i omgrepa natur og arkitektur i eit sjukehusmiljø. Studiet er og eit bidrag inn i ein større debatt om kva prinsipp som bør vere styrande for formprinsippa i eit sjukehusmiljø. Materiale og metode: Åtte kreftpasientar i alderen 34-67 år deltok i eit djupneintervju. Alle blei intervjua på sjukehuset. Intervjua blei analysert ved hjelp av Max Van Manen sin fenomenologisk-hermeneutiske metode. Teoritilfanget bestod blant anna av historiske tekstar og Norberg-Schultz sin arkitekturteori. Kunnskapsbidrag: Studien gav ei større forståing for kva utsikt, lys, form, farge, bilete og natur kan tilby av pasientomsorg i sjukehus. Studiet gjev både ein variasjon og viser fellestrekk ved pasienterfaringane. Mørke rom, og rom med liten utsiktskvalitet, får negativ omtale. Tomteforhold og arkitektavgjersler langt tilbake i tid påverkar pasientane og idag. Parkbygget har "nær-nok" kvalitetar til natur, men blir oppfatta som sterilt fargemessig. Materialet viste også at behandlingsfunksjonen sjukehuset har, er overordna fysisk form. Nøkkelord: Natur, humanisme, utsikt, lys, stimulering, pasientrommet, mørke, funksjonsanalyser, landskapsinnpassing, kunst, sengepostenen_US
dc.format.extent3092356 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectArkitektureng
dc.subjectSjukehuseng
dc.subjectKreftpasientareng
dc.subjectSjukehusmiljøeng
dc.subjectNatureng
dc.titleKvite frakkar og kvite rom. Eit kvalitativt studie av kreftpasientar sine erfaringar av natur og arkitektur i sjukehusmiljøen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Sykepleievitenskap
dc.description.localcodeSYK395
dc.description.localcodeMAMD-SYK
dc.subject.nus761901eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808eng
fs.subjectcodeSYK395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record