Show simple item record

dc.contributor.authorHalvorsen, Lenn Stianen_US
dc.date.accessioned2012-08-10T07:15:42Z
dc.date.available2012-08-10T07:15:42Z
dc.date.issued2012-05-15eng
dc.date.submitted2012-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5951
dc.description.abstractBackground: The prevalence of overweight and obesity has increased during the last decades in many countries, and current prevalence data are alarming and give reason for serious health concerns in the future. However, our knowledge on the determinants of overweight and obesity in childhood and adolescence are limited, and more information is needed on the contribution of early development, social background, children’s diet and physical activity. The aim of this study was to identify if there where any differences in diet, leisure time and physical activity between a group of normal weight and a group of over weight/ obese adolescents in the age of 10 – 17 years old, and the following hypothesis was set: diet and physical activity has an effect on overweight and obesity among children and adolescents. It was conducted a data analysis and a systematic literature search to enlighten the subject. The secondary aim of the study was to compare different kinds of referencesystems based on BMI and detect if, and if so, why a system based on waist circumference, could be used as an alternative to reference systems based on BMI. Methods: The current research was conducted at different schools in Delitzsch, Germany during the spring 2010. It was a cross-sectional study in about 300 children and adolescents with detailed assessment of anthropometry, questionnaires on early development, social background, diet and physical activity of children aged 10- 17 years old. Early development was assessed by questionnaires to the mothers and included data on pregnancy and delivery, infant feeding and weight development during the first year of life. Parents were also asked on their BMI, education and occupational achievements. Dietary data focused on intake of sweets, fast food, fruit and vegetables and drinking habits. Results: The main finding was that there where only small, and mostly non- differences in the consumption of foods and beverages and physical activity between children with overweight/ obesity, and children with normal weight. The secondary finding was that the reference system based on waist circumference classified fewer children as obese than the system based on BMI. Conclusion: Only small differences were found in food and beverage consumption between the overweight/ obese and the normal weight children. Possible causes could be the cross sectional nature of this study, which make it difficult to make any definite statements on the 6 causes or causal directions. Cross sectional studies alone are not suitable to define obesity among children. Several longitudinal studies on the area are necessary to determine cause and effect. To get an indication on central obesity which is associated with health risks, waist circumference should be considered as a reference system for the measure of overweight/ obesity in children and adolescents.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Prevalensen av overvekt og fedme har økt gjennom de siste tiår i mange land, og nåværende prevalens data er alarmerende og gir grunn for seriøse helse bekymringer for fremtiden. Dette til tross, vår kunnskap på bestemmelsene av overvekt og fedme i barndommen og ungdomsårene er begrenset, og mer informasjon trengs angående tidlig utvikling, sosial bakgrunn, barns kosthold og fysisk aktivitet. Målet med denne studien var å identifisere om det var noen forandringer i kosthold, fritid og fysisk aktivitet mellom en gruppe normalvektige, og en gruppe overvektige/ med fedme ungdommer i alderen 10- 17 år, følgende hypotese ble satt: kosthold og fysisk aktivitet har en påvirkning på overvekt og fedme hos barn og unge. For å finne ut av dette, ble det foretatt en analyse av innsamlede data, samt et systematisk litteratursøk for å belyse emnet. Det sekundære målet til studien var å sammenligne ulike referansesystem basert på KMI, og se på om og eventuelt hvorfor et referansesystem basert på midjemål, kan bli brukt som et alternativ til referansesystemer som baserer seg på KMI for å definere overvekt og fedme blant barn og unge. Metode: De nåværende data ble hentet fra forskjellige skoler i Delitzsch, Tyskland i løpet av våren 2010. Det var en tverrsnittstudie for rundt 300 barn og unge med detaljerte vurderinger rundt antropometri, spørreskjemaer på tidlig utvikling, sosial bakgrunn, kosthold og fysisk aktivitet for barn og unge i alderen 10- 17 år. Tidlig utvikling ble vurdert ved spørreskjema rettet mot mødrene og inkluderte data om graviditet og fødsel, amming og vekt utvikling gjennom det første leveåret. Foreldrene ble også spurt om deres KMI, utdanning, og yrkes oppnåelse. Kostholds data fokuserte på inntak av søtsaker, frukt og grønt og drikkevaner. Resultat: Hovedfunnet var at det kun var små, og mest ikke- forskjeller i inntaket av mat og drikke og fysisk aktivitet mellom barn med overvekt/ fedme, og barn med normalvekt. Det sekundære funnet var at referansesystemet basert på midjemål klassifiserte et mindre antall barn og unge med fedme enn referansesystem basert på KMI. Konklusjon: Bare små forskjeller ble funnet ved inntaket av mat og drikke, og fysisk aktivitet mellom de overvektige/ med fedme og normalvektige barna. Mulige årsaker kan være tverrsnittstudiens natur ved denne studien, som gjør det vanskelig å komme med definitive uttalelser på årsaker eller årsaks retninger. Tverrsnittstudier alene er ikke egnet for å definere fedme blant barn og unge. Flere longitudinale studier rundt emnet er nødvendig for å fastslå 4 årsak og effekt. For å få en indikasjon på sentral fedme som er assosiert med helse risikoer i større grad enn KMI, bør midjemål vurderes som et referansesystem for måling av overvekt og fedme blant barn og unge.en_US
dc.format.extent1438863 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectKostholdeng
dc.subjectFysisk aktiviteteng
dc.subjectOvervekteng
dc.subjectFedmeeng
dc.titleKosthold og fysisk aktivitet, har det en påvirkning på overvekt og fedme hos barn og unge? - En analyse av innsamlede data, og et systematisk litteratur søken_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Human ernæring
dc.description.localcodeMAMD-NUHUM
dc.description.localcodeNUHUM395
dc.subject.nus759999eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nutrition: 811eng
fs.subjectcodeNUHUM395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record