Show simple item record

dc.contributor.authorErstad, Sunniva Ullavikeng
dc.date.accessioned2013-06-18T07:32:27Z
dc.date.available2013-06-18T07:32:27Z
dc.date.issued2013-05-15eng
dc.date.submitted2013-05-15eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/6701
dc.description.abstractDenne oppgåva ser nærare på avislesing i den digitale kvardagen, med utgangspunkt i tre spørsmål; 1) Korleis går avislesinga føre seg i dagleglivet? 2) Korleis blir avislesinga i dagleglivet grunngjeven? 3) Korleis blir avisinnhald delt og drøfta i dagleglivet, og i kva grad er dette eit uttrykk for sjølvpresentasjon? Kvalitative intervju med 12 informantar som les avisa Bergens Tidende på minst to plattformer har danna grunnlaget for analysen. Informantane les avis frå dei vaknar om morgonen til dei sovnar om kvelden, i mange ulike situasjonar og på alle moglege stadar. I ulike situasjonar blir forskjellige lesepraksisar nytta; nokre gongar les dei grundig og detaljert, og andre gongar les dei overflatisk. Oppgåva gir vidare eit innblikk i korleis informantane grunngjev avislesinga. Ein del av lesinga er basert på rasjonelle val, som til dømes når ein les for å halde seg oppdatert på kva som skjer i verda, medan ein del av lesinga er basert på vaner. Siste del av prosjektet ser på korleis informantane deler og drøftar avisinnhald, og kva innhald som inviterer til deling. Informantane deler avisinnhald i alle moglege situasjonar gjennom dagen, og vurderer delinga til å vere ein viktig del av avislesinga.en_US
dc.format.extent1542468 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectAviseng
dc.subjectavislesingeng
dc.subjectNettaviseng
dc.subjectpapiraviseng
dc.subjectsjølvpresentasjoneng
dc.subjectlesepraksiseng
dc.titleAvislesing i den digitale kvardageneng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyrigt the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116eng
fs.subjectcodeMEVI350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record