• Region og identitet - Et blikk på gårdsturismen i Ryfylke 

      Austigard, Trine (Master thesis, 2014-05-15)
      Denne masteroppgaven fokuserer på gårdsturisme og dens innvirkning på regional utvikling og identitet i Ryfylke, en region i Rogaland fylke. Bruken av turisme i dagens konkurranseutsatte landbruksliv har blitt en ...