• Frontkjemperne fra Agder 1940-45 - Sosial bakgrunn og motiv 

      Nomeland, Terje (Master thesis, 2008-05-15)
      Det kom 149 frontkjempere fra de to-Agder fylkene. 36 av dem omkom under krigen, de fleste under strid på Østfronten. Med en frontkjemper menes her en mannlig norsk statsborger som vervet seg til tysk fronttjeneste under ...