• Kvinnen i bronsealderen på Vestlandet 

   Pettersen, Michelle Louise (Master thesis, 2014-11-20)
   Denne avhandlingen vil belyse kvinnens rolle i bronsealderen på Vestlandet. På grunn av lite materiale som er direkte kvinnerelatert, spesielt gjelder dette draktfunn, trekker jeg inn Danmark som støtteområde. Jeg bruker ...
  • Med identiteten på utsida. Eit kulturanalytisk perspektiv på identitetskonstruksjonar og smertekjensle ved tatovering 

   Fossåskaret, Geir (Master thesis, 2009-05-15)
   Oppgåva er ei kulturanalytisk undersøking av identitetsforhandlingar med tatoveringar og av smertekjensla si tyding i tatoveringsprosessen.
  • Region og identitet - Et blikk på gårdsturismen i Ryfylke 

   Austigard, Trine (Master thesis, 2014-05-15)
   Denne masteroppgaven fokuserer på gårdsturisme og dens innvirkning på regional utvikling og identitet i Ryfylke, en region i Rogaland fylke. Bruken av turisme i dagens konkurranseutsatte landbruksliv har blitt en ...
  • Regional identitet, graffiti og streetart 

   Grasdal, Cathrine Gunn (Master thesis, 2014-05-15)
   In this project, I questioned whether graffiti and street art might work as identity-building factors in the region. Starting points for the investigation was metropolitan region Bergen and Bergen municipality's plan of ...
  • Regioner og film - Vestlandet og Varg Veum 

   Berg, Lill Helen (Master thesis, 2010-05-18)
   Masteroppgaven Regioner og Film - Vestlandet og Varg Veum, tar for seg temaet film i norske regioner. De seks første Varg Veum-filmene som ble spilt inn på Vestlandet i 2006 og 2007 er case-studiet i oppgaven. Forholdet ...
  • Romersk Palmyra? Kvalitativ og kvantitativ analyse av romersk innflytelse på palmyrenernes private identitet. 

   Finsås, Ellen Martine Solenes (Master thesis, 2011-11-29)
   Denne oppgaven tar for seg endringer i palmyrensk privat identitet. Til tross for at byen beskrives som original, både i sin kunst og kultur, argumenteres det for at de over tid ble mer og mer påvirket av Romerriket, da ...
  • Sted, myte og identitet i det spirituelle Glastonbury 

   Sollid, Vivian (Master thesis, 2012-09-03)
   This paper is on how people in Glastonbury relates to myth, narratives and place in the building of personal identity. It does this through discussing how there in the communication between people is a sort of reservoir ...