• Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området 

   Legøy, Iren (Master thesis, 2012-11-20)
   Denne oppgaven omhandler fatwabruk blant norsk-pakistanske sunnimuslimer bosatt i Oslo-området. Dette er undersøkt ved intervjuer av individer fra den pakistanske gruppen, samt ved undersøkelser av norske muslimske nettsteder. ...
  • Kaste og biraderi i lys av islam: En kvalitativ studie blant norsk-pakistanere i Oslo 

   Skybak, Lars André (Master thesis, 2010-05-18)
   Sammendrag Denne oppgaven undersøker betydningen av kaste og biraderi blant norsk - pakistanere, sett i lys av deres religionsutøvelse. Disse strukturene er å forstå som sosiale systemer av forventninger mellom grupper og ...