Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUdberg-Helle, Cecilie Eikefjord
dc.date.accessioned2013-07-08T07:14:00Z
dc.date.available2013-07-08T07:14:00Z
dc.date.issued2013-05-15eng
dc.date.submitted2013-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6771
dc.description.abstractHow do teachers, school leaders and politicians understand the link between adapted education and gifted children? The results of this study on adapted education and gifted children, which is a thesis in Teaching and Education, Sogn og Fjordane University College / University of Bergen, show that most Norwegian teachers and politicians have little general knowledge of what it means to be a gifted student. Their knowledge about the kinds of adapted education that is ideal for these students is limited, as well. They appear to hold a certain assumption which is based solely on their own experiences, not on factual knowledge. Consequently, adapted education for gifted students is random. The teachers' knowledge of and attitude towards gifted children, and the teachers' interpretation of the Education Act §3-1, determine what kind of adapted education a gifted student may receive. Using the Education Act §3-1 as a base for the exploration, this study aims to describe how teachers and politicians understand the statute. The empirical findings derive from the use of different qualitative methods. In addition to studying literature, and my own observations, I have conducted in-depth-interviews with teachers and a school leader. Lastly, questions were sent to selected politicians. All results are compared to recent research by other researchers. Due to increasing focus in the media concerning the poor Norwegian results in international tests, I also take a closer look at the different profiles in Norwegian teacher's education, and at theory about the educational system. The choice to write about this came from an increasing focus in the media about how gifted children are, or should be, educated, as well as from my own experiences as a teacher.en_US
dc.description.abstractDette er en Masteroppgave i Læring og Undervisning ved Avdeling for lærarutdanning (ALI), Høgskulen i Sogn og Fjordane / Universitetet i Bergen. Tema for oppgaven er tilpasset opplæring og høyt begavede elever, og tar sikte på å finne ut hvordan lærere, skoleledere og politikere forstår forholdet mellom tilpasset opplæring og høy begavelse. Bakgrunn for valg av tema er fokus i media på hvordan høyt begavede elever undervises/bør undervises, samt egne erfaringer som lærer i grunnskolen. Med Opplæringslovens § 1-3 som utgangspunkt har jeg sett på hva lærere og politikere legger i bestemmelsen. Empirien blir holdt opp mot aktuell forskning. Fokus i media og i politikken rundt dårlige norske resultater i internasjonale tester gjør at jeg også ser på profilene i lærerutdanningen, samt teori om utdanningssystemet. Jeg har valgt å nærme meg dette emnet ved å triangulere ulike kvalitative metoder. I tillegg til litteraturstudier og egne observasjoner er det gjennomført intervju med lærere og skoleleder. Endelig er det sendt spørsmål til noen utvalgte politikere. Undersøkelsen viser at de fleste lærere og politikere ikke besitter generell kunnskap om hva det innebærer å være høyt begavet. De har en viss forforståelse rundt temaet, men den bygger på egne erfaringer, ikke konkret fagkunnskap. Det blir derfor tilfeldig om en høyt begavet elev får riktig opplæring, alt etter lærers kunnskap om og holdning til høy begavelse, samt lærers tolkning av Opplæringslovens § 3-1.en_US
dc.format.extent1157936 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectTilpasset opplæringeng
dc.subjectHøyt begavede barneng
dc.subjectHøyt begavede elevereng
dc.subjectEvnerike elevereng
dc.titleWhy let them walk when they can fly? Tilpasset opplæring og høyt begavede barneng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Læring og undervisning
dc.description.localcodeUND350
dc.description.localcodeMAPS-UND
dc.subject.nus729999eng
fs.subjectcodeUND350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel