Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHusabø, Erlendeng
dc.date.accessioned2013-07-29T11:43:23Z
dc.date.available2013-07-29T11:43:23Z
dc.date.issued2013-06-13eng
dc.date.submitted2013-06-13eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6845
dc.description.abstractI romjula 2011 slo ekstremveret «Dagmar» innover Vestlandet. Stormen råka Norge, Sverige og Finland den 25. og 26. desember. Dagmar var særleg kraftig og gjorde størst skade på Vestlandet. Den største konsekvensen av stormen var det store bortfallet av straum og telekommunikasjon. Problemstillinga for studien er: «Å beskrive og forklare handteringa av «Dagmar- krisa», med ei særleg vekt på utfordringar knytt til fleirnivåstyring, samordning og spesialisering». Masteroppgåva har til hensikt å beskrive og forklare krisehandteringa av stormen «Dagmar» i 2011. Studien er ein kvalitativ casestudie som består av kommunane Eid og Stryn. Kommunane har jamfør prinsippa om samfunnstryggleik i Norge eit stort ansvar knytt til krisehandtering. Datagrunnlaget i studien er basert på kvalitative intervju og kvalitativ dokumentanalyse. Respondentar har vore sentrale personar i kommunane, i tillegg til Fylkesmannsnivået. Sentrale element i studien er utfordringar knytt til fleirnivå, samordning og spesialisering. Studien vil bruke eit instrumentelt og eit institusjonelt perspektiv i den forklarande delen av oppgåva.en_US
dc.format.extent775847 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectKrisehåndteringeng
dc.subjectDagmareng
dc.subjectfleirnivåstyringeng
dc.titleBeredskap tatt av vinden? - Ein casestudie av handteringa av stormen "Dagmar" i Sogn og fjordaneeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111eng
fs.subjectcodeAORG350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel