Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNorvalls, Helen Bergstøleng
dc.date.accessioned2013-10-03T12:15:30Z
dc.date.available2013-10-03T12:15:30Z
dc.date.issued2011-06-15eng
dc.date.submitted2011-06-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7352
dc.description.abstractDenne studien fokuserer på kvalitet i omsorg gjennom å se nærmere på rammebetingelsene for utførelsen av arbeidsoppgaver i en kommunal hjemmetjeneste. Utførelse og rammebetingelser studeres i lys av personellets synspunkter på hva som betraktes som kvalitet. En grunnleggende debatt som tas opp i denne oppgaven er på den ene siden en omsorgstankegang, som forutsetter at omsorg er situasjonsbetinget, og dermed svært vanskelig å avgrense, og på den andre siden en effektivitetstankegang, som forutsetter at en må kunne sette grenser for hva som skal anses som velferdsstatens grunnleggende oppgaveutførelse. Studien konkluderer med at de ansatte i førstelinjen anser det som vanskelig å vurdere kvalitet i praksis. Studien trekker frem at dette kan ses i sammenheng med utformingen av rammebetingelsene for å skape kvalitet på det kommunale tjenestetilbudet. Både ledelsen og førstelinjen i hjemmetjenesten er langt på vei enige om at hjemmebasert omsorg er en arbeidsplass der det er svært vanskelig å leve opp til statlige forventninger. Begrunnelsen for hvorfor det anses som vanskelig å skape et tjenestetilbud som ivaretar de statlige føringene, gis det ikke her noe entydig svar på. Ulike aktører gir ulike forklaringer på hvorfor det anses som vanskelig å kombinere verdiene effektivitet og omsorg i praksis.en_US
dc.format.extent1973580 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectKvaliteteng
dc.subjectOmsorgeng
dc.subjectEffektiviteteng
dc.subjectNPMeng
dc.subjectKommunal hjemmetjenesteeng
dc.titleKvalitet i omsorg - En casestudie av personellets vurdering av kvalitet, utførelse og rammebetingelser i en kommunal hjemmetjenesteeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111eng
fs.subjectcodeAORG350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel