Show simple item record

dc.contributor.authorBrandsøy, Wenche Iren
dc.date.accessioned2013-10-31T13:55:12Z
dc.date.available2013-10-31T13:55:12Z
dc.date.issued2013-05-15eng
dc.date.submitted2013-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7466
dc.description.abstractThis is a thesis in Teaching and Education at the Department of Education (ALI), Sogn og Fjordane / The University of Bergen. The theme is boys and literacy. Background for the topic is the poor results in national and international surveys of reading, especially where boys are not doing particularly well. The basis of the survey results is the national tests in reading the last three years, where some texts are clearly worse for the boys than for girls. Based on this I decided to look specifically at boys' reading skills and the use of learning strategies. I have used method triangulation in this study. In addition to the observation in class, group interviews of both boys and girls, I have analysis of test results from national tests of autumn 2011. The research also includes a comparative study of the various texts in the tests, and the results were compared from final score and gender. I have conducted a survey among students and teachers, where some of the questions and answers are compared to the responses of the PISA survey from 2009. The thesis shows that boys lack motivation towards reading. They do not see themselves as poor readers, but has several suggestions on their own as how to explain the poor results. It appears as if they do not know what to do or how to improve their reading skills.en_US
dc.description.abstractDette er ei masteroppgåve i læring og undervisning ved avdeling for lærarutdanning (ALI), Høgskulen i Sogn og Fjordane/ Universitet i Bergen. Tema for oppgåva er: Gutar og lesing. Bakgrunn for val av tema er dei dårlege resultata i nasjonale og internasjonale undersøkingane i lesing, der spesielt gutane ikkje kjem særleg godt ut. Utgangspunktet for undersøkinga er resultata i dei nasjonale prøvane i lesing dei siste tre åra, der nokre tekstar er tydeleg verre for gutane å jobbe med enn for jentene. Med bakgrunn i dette valde eg å sjå spesifikt på gutane sin lesekompetanse og bruk av læringsstrategiar. Eg har nytta metodetriangulering i dette studiet. I tillegg til observasjon i klasse, gruppeintervju av både gutar og jenter har eg analyse av prøveresultata frå Nasjonale prøvar hausten 2011. I forskinga vart det og gjort ei komparativt studie av dei ulike tekstane i prøvane, og resultata vart samanlikna ut i frå sluttpoengsum og kjønn. Eg har og utført ei spørjeundersøking blant elevar og lærarar, der nokre av spørsmåla og svara vert samanlikna med svara på PISA- undersøkinga frå 2009. Oppgåva viser at gutar manglar motivasjon til å jobbe med lesing. Dei oppfattar ikkje at dei les dårlege men har fleire gode grunnar for kvifor resultata kan bli dårleg. Det kan sjå ut som dei ikkje har blitt gjort merksame på kva som skal til for å få betre leseferdigheit.en_US
dc.format.extent2137558 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectLesingeng
dc.titleÅ leve i ei verd av andre sine ord. Gutar og lesingeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Læring og undervisning
dc.description.localcodeUND350
dc.description.localcodeMAPS-UND
dc.subject.nus729999eng
fs.subjectcodeUND350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record