• Farmasøytiske intervensjoner i primærapotek 

      Weidemann, Pernille Mehammer (Master thesis, 2018-06-29)
      Bakgrunn: Apotekfarmasøyten har en viktig rolle når det gjelder å bidra til riktig legemiddelbruk i befolkningen. Som en siste kontroll før pasienten mottar legemidlet, må alle resepter vurderes og godkjennes av en farmasøyt. ...