• Alveolar function following extremely preterm birth 

      Satrell, Emma (Doctoral thesis, 2022-12-16)
      Bakgrunn: Ekstremt prematur (EP) fødsel skjer før normal lungeutvikling er fullført, og forstyrrer vekst og differensiering av alveolene. Mindre areal og tykkere membraner i alveolene gjør at lungenes evne til å drive ...