Show simple item record

dc.contributor.authorNyheim, Andreaseng
dc.date.accessioned2014-06-26T12:25:41Z
dc.date.available2014-06-26T12:25:41Z
dc.date.issued2014-05-26eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8027
dc.description.abstractKonflikten i Syria startet mars 2011 og har utviklet seg til en borgerkrig med store menneskelige lidelser mens denne studien har blitt utarbeidet. Reaksjonene fra verdenssamfunnet har vært å fordømme volden, men avgjørende beslutninger fra FN eller andre for å stanse lidelsene har ikke kommet. Responsibility to Protect (R2P) er et politisk prinsipp, som ved gitte kriterier, åpner for at FNs sikkerhetsråd kan godkjenne bruk av militær intervensjon mot en suveren stat for å beskytte befolkningen mot menneskerettighetsbrudd. Denne studien søker å undersøke om konflikten i Syria tilfredsstiller kriteriene for en militær intervensjon basert på R2Ps rammeverk. Studien er lagt opp som en kvalitativ single casestudie basert på dokumentanalyse der empirien blir analysert opp mot kriteriene for militær intervensjon i R2Ps rammeverk. R2Ps rammeverk vil bli bygget opp av offisielle FN-dokumenter sammen med sekundærkilder fra faglitteraturen. Empirien baserer seg på rapporter fra FNs egen undersøkelseskommisjon for Syria i tillegg til relevante sekundærkilder fra internasjonale organisasjoner og nyhetskilder. På tross av de store menneskelige lidelser og brudd på menneskerettighetene i Syria antyder funnene i studien at konflikten i Syria ikke tilfredsstiller kriteriene for en R2P-basert militær intervensjon. Dette fordi en militær intervensjon i Syria bærer med seg risiko for ikke å lykkes med å beskytte befolkningen mot overgrep. Samtidig kan en militær intervensjon i Syria stå i fare for å rykke ved maktbalansen i regionen og dermed kunne åpne for en større konflikt enn den vi ser i dag. Således peker funnene i studien på noen av vanskelighetene og begrensningene man står ovenfor ved å bruke R2P som grunnlag for militær intervensjon i kompliserte og politisk betente konflikter slik som Syria representerer.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleThe Responsibility to Protect: En løsning for konflikten i Syria?eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeErfaringsbasert master i demokratibygging
dc.description.localcodeSAMPOL650
dc.description.localcodeMASV-DEMOK
dc.subject.nus731112eng
fs.subjectcodeSAMPOL650


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record