Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSchwensen, Ida Cathrin Ren_US
dc.date.accessioned2014-07-15T11:02:13Z
dc.date.available2014-07-15T11:02:13Z
dc.date.issued2012-11-12eng
dc.date.submitted2012-11-12eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8153
dc.description.abstractFarmakoepidemiologi er læren om legemiddelbruk i samfunnet. Ved hjelp av statistikk kan vi se nærmere på hvordan legemidler brukes av befolkningen og om det finnes et mønster i denne bruken. Diabetes og depresjon er begge store sykdomsgrupper som rammer folk over hele verden. I senere tid har forskning vist en mulig sammenheng mellom disse. Denne oppgaven vil bruke farmakoepidemiologiske metoder og beskrive bruk av legemidler mot diabetes, bruk av legemidler mot depresjon, og sambruk av legemidler mot diabetes og depresjon i den norske befolkningen. I tillegg til å beskrive prevalens vil det presenteres odds ratio for å bruke antidepressiva hos personer som bruker legemidler mot diabetes, sammenlignet med den øvrige befolkning. Vi vil undersøke om risikoen er ulik mellom kvinner og menn, og hvordan den er i de ulikebehandlingsgruppene, og finne ut om behandlingsregime har betydning for en eventuell risiko. Til slutt vil vi å se om det har skjedd en endring i risiko fra 2004 til 2009. Datamateriale er hentet fra Det norske reseptregisteret, som får informasjon om alle ekspederinger av reseptpliktige legemidler fra alle apotek i Norge. Informasjon ble hentet ut for 2004 og 2009 om alle ekspederinger på legemiddelgruppene A10 (antidiabetika) og N06A (antidepressiva). Dataene fra reseptregisteret inneholder informasjon om brukernes kjønn og fødselsår. Tilsvarende informasjon om den øvrige befolkningen ble hentet fra Statistisk sentralbyrå. Prevalens og odds ratio ble regnet ut for undergrupper av behandlingsregimer, kjønn og alder. Vi fant en økning i prevalens av bruk av antidiabetika fra 23,9 (2004) til 32,8 (2009) per tusen innbyggere, mens prevalens i bruk av antidepressiva falt fra 55,9 (2004) til 53,6 (2009). Det var flest menn som brukte antidiabetika, mens det var dobbelt så mange kvinner som menn som brukte antidepressiva. Prevalens for sambruk av antidiabetika og antidepressiva gikk opp fra 2,9 i 2004 til 3,4 i 2009. Analysene for risiko viste at det er 2,4 ganger så stor sjanse for å brukte antidepressiva hvis man bruker antidiabetika enn den øvrige befolkningen. Risikoen var høyest blant de yngste aldersgruppene, høyere blant menn enn kvinner. Vi fant ingen endring i odds ratio fra 2004 til 2009, til tross for en økning i prevalens av sambruk av legemidler mot diabetes og depresjon.en_US
dc.format.extent1609350 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectDiabeteseng
dc.subjectDepresjoneng
dc.subjectKomorbiditeteng
dc.subjectReseptregistereteng
dc.subjectLegemidlereng
dc.subjectFarmasieng
dc.subject.meshDiabetes Mellituseng
dc.subject.meshDepressioneng
dc.subject.meshPharmacyeng
dc.titleBruk av legemidler mot diabetes og depresjon i 2004 og 2009. Prevalens, sambruk, og risikoen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.localcodeMATF-FARM
dc.description.localcodeFARM399
dc.subject.nus737101eng
fs.subjectcodeFARM399


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel