• Money talks - også i norsk politikk 

      Pedersen, Jørgen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      I debatten om økonomisk ulikhet fremheves det ofte at ulikhet er et problem fordi de som er rike kan oppnå mer makt og innflytelse som resultat av sine økonomiske ressurser. Det er imidlertid ofte uklart hvordan denne ...