Show simple item record

dc.contributor.authorLillebø, Otto Sevaldsoneng
dc.date.accessioned2014-11-27T09:59:28Z
dc.date.available2014-11-27T09:59:28Z
dc.date.issued2014-08-29eng
dc.date.submitted2014-08-29eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8795
dc.description.abstractSiden slutten av 2. verdenskrig har det vært en betydelig økning i antall personer som har fullført videregående opplæring og tatt høyere utdanning. Det synes å være konsensus blant politikere at fullføring av videregående opplæring reduserer risikoen for arbeidsledighet og sannsynligheten for å motta trygdestønader. Selv om reformer de siste 30 årene har tatt sikte på å forbedre gjennomstrømmingen i videregående opplæring, er det fortsatt en stor andel av elevene som avviker fra normert progresjon. Hvis det er slik at fullført videregående opplæring med forsinket progresjon i liten grad hjelper på arbeidsmarkedsutfallet senere i livet, kan det argumenteres for at forsinket progresjon i videregående opplæring er et vel så stort problem som frafall. Nye forskning på området prøver å forklare hvorfor elever avviker fra normert progresjon i videregående opplæring. Imidlertid er det lite norsk forskning på langtidseffekten av avvik fra normert progresjon. Formålet med denne oppgaven er å diskutere hvordan frafall og avvik fra normert progresjon i videregående opplæring påvirker arbeidsmarkedsutfall og sannsynligheten for å motta trygdestønader senere i livet. Oppgaven beskriver forløpet i videregående opplæring, tilpasning i arbeidsmarkedet og mottak av trygdestønader. Resultatene indikerer at fullført videregående opplæring med forsinket progresjon påvirker sannsynligheten for å være sysselsatt negativt, sammenlignet med personer som falt fra videregående opplæring. Samtidig tyder resultatene på at sannsynligheten for å motta trygdestønader er høyere for personer som fullførte med forsinket progresjon, sammenlignet med personer som falt fra videregående opplæring. I alle analysene er det en klar positiv effekt av å fullføre videregående opplæring med normert progresjon, også når personer ikke har tatt høyere utdanning. Datasettet inkluderer ingen informasjon om arbeidsforhold og sysselsetting i perioden mellom siste registrerte utdanning og analyseperioden. Det blir derfor også lagt vekt på hvordan manglende relevante variabler kan tenkes å påvirke de empiriske resultatene i oppgaven. Statistikkprogrammet STATA/IC 13.1 og Microsoft Excel 2010 benyttes i oppgaven.en_US
dc.format.extent1348417 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleArbeidsmarkedet og progresjon i videregående opplæringeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeECON390
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103eng
fs.subjectcodeECON390


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record