Show simple item record

dc.contributor.authorBreistein, Liv Strayen_US
dc.date.accessioned2014-12-03T13:34:57Z
dc.date.available2014-12-03T13:34:57Z
dc.date.issued2013-09-13eng
dc.date.submitted2013-09-13eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8822
dc.description.abstractBackground: Vitamin D is necessary for normal bone development, cell differentiation and immune response. Existing data shows that a relatively large proportion of the population has insufficient vitamin D status. When production in the skin by ultraviolet radiation is insufficient, natural sources in the diet, vitamin D supplements and enriched food will become the most important sources. Objective: The aim of this study was to assess infant and maternal vitamin D status 12 months postpartum and evaluate the significance of different vitamin D sources in these population groups. Methods: Data is retrieved from a longitudinal observational study; Diet, mental health and infant development". Only data collection for the study of 12 month postpartum is described. A total of 83 children and 81 mothers took part in the study at the present time. Life style habits and dietary intake of vitamin D was estimated using food frequency questionnaire and 24- diet recall. Serum 25-hydroxy vitamin D (25(OH) D3) levels were measured by UPLC-MS/MS (ultra performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection). Results: All children had a sufficient vitamin D- status. Half of all the mothers had insufficient vitamin D-status during the winter. The majority of the mothers used vitamin D-supplements and there was a strong association between vitamin D- supplements and their vitamin D-status. This association was not seen in their children. Average seafood intake as dinner was 1.5 times per week and as spread 1.2 per week, but no significant association between seafood intake and vitamin D-status was found. Conclusion: The vitamin D-status of one year old infants was good with sufficient levels of serum 25(OH)D3, whereas the mothers levels had a wider range from 22-118 nmol/l. The main determinant of vitamin D-status in the mothers was season in addition to the use of vitamin D-supplements. At 12-months of age commercial available baby cereal and formula enriched with vitamin D were frequently used, and for that reason vitamin D- supplement had minor influence on the serum 25(OH)D3 in the children. The seafood consumption was too low to influence the vitamin D-status in the mothers and their children.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Vitamin D har betydning for beinhelse, celledifferensiering og immunforsvar. Det er derfor bekymringsfullt at undersøkelser viser at store deler av befolkningen har lavere vitamin D- status enn ønskelig. Vitaminet finnes naturlig bare i noen få matvarer som feit fisk og fiskelever. Utenom disse er kosttilskudd, berikede matvarer og sollys våre eneste kilder til vitaminet. Hensikt: Hensikten med denne studien var å studere vitamin D-status hos norske ettåringer og deres mødre, og se om inntak av sjømat og kosttilskudd påvirket deres vitamin D-status. Metode: Materialet var en del av en prospektiv longitudinell studie; Kosthold, mental helse og spedbarns utvikling. Utvalget i denne masteroppgaven er begrenset til måletidspunktet da barnet var ett år gammelt, og omfattet 83 barn og 81 mødre. Informasjon om kosthold ble innhentet ved hjelp av matvarefrekvensskjema og 24-timers kostintervju. Vitamin D-status ble bestemt ved å måle nivå av 25(OH)D3 i serum med UPLC-MS/MS (ultra performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection). Resultat: Alle barna hadde tilfredsstillende vitamin D-status, mens halvparten av mødrene hadde serum 25(OH)D3 under anbefalt nivå om vinteren. Kosttilskudd med vitamin D ble brukt av 60% av kvinnene og det ble funnet en signifikant sammenheng mellom deres vitamin D-status og inntak av kosttilskudd med vitamin D. Av barna brukte 81% vitamin D-tilskudd. Det ble ikke funnet en signifikant forskjell i serum 25(OH)D3 hos dem som brukte tilskudd og dem som ikke brukte dette. Sjømat til middag ble inntatt i gjennomsnitt 1,5 ganger per uke og som pålegg 1,2 ganger per uke både av mor og barn. Det ble ikke funnet en signifikant sammenheng mellom sjømatinntak og serumnivå av 25(OH)D3. Konklusjon: Vitamin D-status var tilfredsstillende hos alle barna, men varierte fra 22-118 nmol/l hos mødrene. Årstid og sollys påvirket både mor og barns vitamin D-status. Vitamin D-tilskudd påvirket mødrenes serum 25(OH)D3, og var foruten solen deres viktigste kilde til vitaminet. Barnas kosthold inneholdt en stor andel berikede matvarer som industrifremstilt grøt og tilskuddsblanding, og vitamin D-tilskudd fikk dermed mindre betydning for deres vitamin D-status. Sjømat ble spist for sjelden og i for små mengder til å påvirke vitamin D-status hos både mor og barn.en_US
dc.format.extent1352989 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectVitamin Deng
dc.subjectSjømateng
dc.subjectKosttilskuddeng
dc.subjectMoreng
dc.subjectBarneng
dc.subject.meshVitamin Deng
dc.subject.meshSeafoodeng
dc.subject.meshDietary Supplementseng
dc.subject.meshMotherseng
dc.subject.meshInfanteng
dc.titleVitamin D-status hos norske ettåringer og deres mødre og betydningen av sjømatinntak og kosttilskudden_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Klinisk ernæring
dc.description.localcodeNUCLI395
dc.description.localcodeMAMD-NUCLI
dc.subject.nus769917eng
fs.subjectcodeNUCLI395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record