Show simple item record

dc.contributor.authorMong, Jarle
dc.date.accessioned2014-12-17T13:50:21Z
dc.date.available2014-12-17T13:50:21Z
dc.date.issued2014-11-06eng
dc.date.submitted2014-11-06eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8960
dc.description.abstractThe aim for this master thesis is to investigate how video can promote formative assessement in sportsstudies in upper secondary schools. The methodological approach of this research is qualitative, with semi-structured interviews of five teachers who teach different sports. The informants were selected from a strategic selection , they are working on five different schools in the county of Rogaland. The research argues that video can promote formative assessment in sportsstudies in upper secondary schools. The informants who participated in my research points at a number of challenges related to the use of video. However it is the possibilities and the potential related to the use of video the teachers highlights in this research. My informants argues that video can promote central formative strategies. Video can help clarifying, sharing, and understanding learning intentions and criteria for success and the teachers says that video helps them providing feedback and feedforward based on formative principles to the students. Furthermore the research argues that video can be a base for dialog, groupdiscussions, classroom discussions and peer assesment. However the research reveals a great gap between the possibilities and potential seen by the teachers and their actual use of video. This gap is caused by various factors, the teachers demand for more time is the most significant. The research concludes that the sports teachers in the south of the county of Rogaland are using video actively in the sports education. A great deal of this use is promoting formative assesment.en_US
dc.description.abstractMålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan video kan være et nyttig verktøy i forbindelse med formativ vurdering på idrettsfag i videregående skole. Undersøkelsens metode er kvalitativ, med halvstrukturerte intervjuer av fem idrettslærere. Informantene ble valgt ut ved en strategisk seleksjon. Informantene jobber på fem ulike idrettsskoler i Rogaland. Mine funn viser at video kan fremme den formative vurderingen på idrettsfag. Informantene som har deltatt i min undersøkelse peker på en rekke utfordringer knyttet til videobruk, men det er allikevel de mange mulighetene og det store potensialet lærerne ser med bruken som kommer sterkest til uttrykk i funnene mine. Idrettslærerne forteller om en videobruk som er med på å synliggjøre mål og vurderingskriterier, og som hjelper lærerne med å gi tilbakemeldinger og fremovermeldinger med ett formativt tilsnitt. Videre viser undersøkelsen at video kan være et utgangspunkt for dialog gjennom fagsamtaler, gruppediskusjoner, klasseromdiskusjoner, egenvurdering og kameratvurdering. Svarmaterialet avdekker et sprik mellom de muligheter og det potensialet lærerne ser i bruken og deres reelle praksis. Dette spriket skyldes en rekke faktorer der tidsbruk er den mest fremtredende. Undersøkelsen viser at idrettslærerne i Sør- Rogaland bruker video aktivt særlig under innlæring av motoriske ferdigheter knyttet til toppidrett. En stor del av denne bevisste bruken fremmer formativ vurdering.en_US
dc.format.extent936038 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectunderveisvurdering
dc.subjectfeedback
dc.subjectvideregående skole
dc.subjectidrettsfageng
dc.subjectvideoeng
dc.subjectFormativ vurderingeng
dc.titleFra video til vurdering. En kvalitativ studie av idrettslæreres bruk av video i forbindelse med formativ vurderingeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Læring og undervisning
dc.description.localcodeUND350
dc.description.localcodeMAPS-UND
dc.subject.nus729999eng
fs.subjectcodeUND350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record