• Design of an Embedded Readout System for the ALOFT Gamma-Ray Detector Instrument 

   Heigre, Mats Fredrik (Master thesis, 2018-10-24)
   Birkeland Center for Space Science has proposed a campaign known as the Airborne Lightning Observatory for FEGS & TGFs (ALOFT) to study Terrestrial Gamma-Ray Flashes (TGFs). TGFs are the most energetic natural phenomena ...
  • Identifikasjon av undervannsobjekter ved bruk av ultralyd 

   Spjeld, Cato (Master thesis, 2018-09-04)
   Hensikten med dette prosjektet er å undersøke om ultralyd kan benyttes som et detekteringssystem under vann. Det er blitt designet tre ulike reflektorer for å se på refleksjonsegenskapene til disse. Fjernstyrte undervannsfarkoster ...