• Klimautviklinga på Hardangervidda gjennom holosen 

      Jensen, Odd Are (Master thesis, 2009-06-02)
      Føremålet med oppgåva var å rekonstruere den holosene klimautviklinga på Hardangervidda basert på innsjøsediment. Det vart samla inn totalt 10 kjernar i Krækkja-området, i tillegg til ei kjerne av myrsnitt på Øvrefetene, ...