• Punktprosessmodeller for linjetransektdata 

      Olsen, Håvard Goodwin (Master thesis, 2010-04-27)
      Oppgaven omhandler punktprosesser som modell for observasjoner ved en transektlinje. Hovedprosessen er en Markovmodulert Poissonprosess som tillater at punkter opptrer oftere i noen perioder enn andre, den er her begrenset ...