• Språk – uttrykk for inntrykk 

   Sviland, Randi; Råheim, Målfrid; Martinsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2010)
   I dette essayet undersøkes Braatøys1 tanker om språk i lys av Løgstrups2 sansefilosofiske perspektiv på språket. Løgstrup arbeidet med distinksjoner, som er å sette en forskjell, dvs. å beskrive det forskjellige i det ...
  • Å komme til seg selv – i bevegelse, sansning og forståelse 

   Sviland, Randi; Råheim, Målfrid; Martinsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2009)
   I dette essayet fortolkes Trygve Braatøys tanker om nervøse og psykosomatiske lidelser i lys av Løgstrups sansefilosofi. Braatøy beskrev muskulære belastninger som vevd sammen med følelsesmessige belastninger, og bevissthet ...