• Behandling, omsorg og pleie for døende sykehjemspasienter med covid-19 

   Eriksen, Siren; Grov, Ellen Karine; Lichtwarck, Bjørn; Holmefoss, Ingunn; Bøhn, Kjell; Myrstad, Christian; Selbæk, Geir; Husebø, Bettina (Journal article; Peer reviewed, 2020-04-23)
   Skrøpelige eldre med multisykdom har høy risiko for alvorlig sykdom og død ved smitte med koronavirus. Til forskjell fra «vanlig død» på sykehjem der det er tid til forberedelser, kan tilstanden endre seg raskt og gi ...
  • Bruk av uspesifikke diagnosekoder på legevakt 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   BAKGRUNN Primærlegene setter diagnosekoder på alle regningskort. Formålet med studien var å kartlegge bruk av uspesifikke diagnosekoder som kan svekke validiteten av statistikk og sykdomsovervåkning. MATERIALE OG ...
  • Kvetiapinmisbruk - myte eller realitet? 

   Waal, Helge; Vold, Jørn Henrik; Skurtveit, Svetlana (Journal article; Peer reviewed, 2020)
  • Nye diagnosekriterier for insomni og sammenhengen mellom insomni, angst og depresjon 

   Olufsen, Inger Sofie Lindberg; Sørensen, Marie Ellingsen; Bjorvatn, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Bakgrunn: I klassifikasjonssystemet Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, versjon 5 (DSM-5) er diagnosekriteriene for insomni endret. De samme endringene ventes i International Classification of Diseases, ...
  • Schistosomiasis hos norske studenter etter opphold i Afrika 

   Kristiansen, Trygve; Pettersen, Frank O.; Lier, Tore; Hinderaker, Sven Gudmund; Greve, Gottfried; Mørch, Kristine (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   BAKGRUNN Schistosomiasis er en tropisk infeksjonssykdom der alvorlig sykdomsforløp kan forebygges ved tidlig diagnose og behandling. Denne studien undersøkte forekomst og diagnostikk av schistosomiasis hos norske ...