• Hastergradsvurdering (triage) og legekompetanse i akuttmottak 

      Vingsnes, Trine Hunskår (Master thesis, 2016-05-24)
      Bakgrunn: Førde sentralsjukehus har gjort forbedringstiltak i akuttmottaket ved å innføre systematisk hastegradvurdering (triage) i 2010 og rutine med fremskutt bakvakt innen 30 minutter i 2013, «30-minuttersregelen». ...