Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHerrebrøden, Henrik
dc.date.accessioned2015-04-10T07:23:15Z
dc.date.available2015-04-10T07:23:15Z
dc.date.issued2014eng
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9742
dc.description.abstractDenne artikkelen diskuterer forskning som tilsier at tester og testtilbakemeldinger kan bidra til dypere læring blant studenter. Testing har vist seg å forbedre langtidshukommelsen av innlært kunnskap sammenlignet med repetert lesing, noe som kalles for testeffekten. For at testeffekten skal optimaliseres, bør tester utformes med mål om å bidra til dyp prosessering av innlært kunnskap. Testtilbakemeldingers rolle i utdanning kan være å bidra til økt metakognitiv selvregulering blant studenter. For at selvregulering skal promoteres best mulig, bør testtilbakemeldinger inneholde utdypende informasjon. Samlet ser tester og testtilbakemeldinger ut til å være nyttige læringsverktøy og potensielle bidragsytere til dypere læring blant studenter.en_US
dc.language.isonobeng
dc.rightsAttribution CC BYeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/eng
dc.subjecttest feedbackeng
dc.subjectdeep learningeng
dc.subjectdeep processingeng
dc.subjectmetacognitioneng
dc.subjecttesting effecteng
dc.titleTester og testtilbakemeldinger som direkte bidragsytere til dypere læring blant studentereng
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.date.updated2015-04-01T10:16:23Zen_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2014 Henrik Herrebrøden
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.3402/uniped.v37.23327
dc.identifier.cristin1195358
dc.source.journalUniped
dc.source.4037
dc.source.144
dc.source.pagenumber3-18
dc.subject.nsiVDP::Social sciences: 200::Education: 280::Subject didactics: 283eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nob


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution CC BY
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution CC BY